ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI | Samandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI

Bu haber 03 Ekim 2017 - 0:49 'de eklendi ve 100 kez görüntülendi.

 

Ülkemizde trafik sorunu terör boyutuna erişmiş durundadır. Her kazada birçok vatandaşımız ölüyor, birçoğu hafif veya ağır biçimde yaralanıyor. Hastanelere kaldırılanların bir bölümü hayatlarını kayıp ediyor Yıllarca devam eden ve zaman geçtikçe artan bir hızla kayıplarımız çoğalıyor. Her yıl binleri aşan sayıda vatandaşımız trafık kazalarında yaşamını yitiriyor. Bayrama giderken, bayramdan dönerken kaza oluyor. Düğüne giderken, düğünden dönerken ya da Okula giderken, okuldan dönerken kaza oluyor. Kadın erkek, genç ihtiyar, Çocuk bebek olmak üzere har yaştan ve her cinsten can kayıplarımız olduğu biliniyor. Bazen katliam boyutuna varan trafik kazalarına şahit olunuyor. Neden?
Trafik kazalarına olumsuz yönde etki eden faktörler nelerdi biçiminde bir soruyu nasıl yanıtlarız? 1 – Motorlu taşıt trafiği, 2 – Motorlu olmayan araçların trafiği, 3 – Yaya trafiği, 4 – Engellilerimizin trafiği olmak üzere dört başlık altında toplamak olasıdır. Diğer taraftan yollarımızın ihdas şekilleri; 1 – Motorlu taşıt yolu, 2 – Yaya yolu olmak üzere, yerleşim bölgelerinde iki çeşit yol yapılır. Bunun yanında kentlerde planlama ve sosyal yaşam dikkate alındığında, insan sağlığı ve mutluluğu, fen ve sanat kuralları, kentin yaşana bilirlik durumu dikkate alınmalıdır. Dolaysıyla belirlediğimiz teknik tanımlar İhtiyaca yanıt vermediği görülür. Bu kez; yasalara açıklık getirmek üzere yönetmelikler çıkarılmıştır. Cadde ve sokakların genişliklerini, bina yüksekliklerine bağlayarak; h/2 + 7 biçiminde formüle edilmiştir. En dar yol; bina yüksekliğinin yarısına yedi metre ilave edilerek yol genişliklerini tespit etmek mümkün olabilir. Tabii bu tespit asgari ölçüdür. Örneğin; iki katlı binanın yüksekliyi 6m.dir. Buradan geçecek yolun genişliği; (karşılıklı iki binanın dış yüzeyleri arasındaki yol mesafesi); 3m. + 7m.= 10m. Olmalıdır. 5 katlı binalar için, 15/2 + 7 = 14,5m. Olur. Ben bunu 15m. Olarak görürüm. Yasa koyucu:” 7m.den az yaya yolu, 10m.de az trafik yolu olamaz” ifadesini kullanmıştır.
Ancak kentte yaşayanların sosyal aktiviteleri dikkate alındığında bu ölçüler yetmediği, daha geniş cadde ve sakaklara, meydan ve yeşil alanlara ihtiyaç duyulacağı, yayalaştırılmış alanlara ağaçlı yollara ihtiyaç olacaktır. Konudan sorumlu olanlar; gelecek kuşaklara mutluluk ve refah taşıyacak kentlerin planlamaları üzerinde kafa yormaları gerekmektedir.

Trafik kazalarının en aza indirmek için de trafik kurallarını, işaretlerini ve işaretçilerin, çocuklarımızla erken yaşlarda tanıştırmak gerekir. İlkokul öncesinden (Ana Okuldan) başlamak üzere trafik ve trafik kuralarını yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamalıyız. Bunu sağlamak için; Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı başat olmak üzere Belediyeler, Veliler ve öğrencilerden oluşacak bir işbirliğiyle çözüm bulmak olasıdır. Nasıl mı?
Her ilçede, her ilde olmak üzere ÇOCUK EĞİTİM TRAFİK PARKLARI kurarak çözüm bulunabilir. Saydığım merciler arasında iletişim kurularak parkların inşasına başlanmalıdır. Çocuk parka geldiğinde hem eylenerek hoş vakit geçirecek ve trafik kurallarını yaşayarak öğrenecektir. Çocuk Eğitim Trafik Parkı okullara yakın ve ulaşımı kolay yerelde kurulmalıdır. Parklar; şehirde görünen trafik kurallarının bire bir parka taşınmalıdır. Parkta kullanılacak araçların trafik donanımlı ( sağ – sol, park, fen, aydınlatma vb lambalara haiz olmaları gerekir. Parklarda açılacak yolların ve kavşakların kent standartlarına uydun, sinyalizasyon sistemleri olmalıdır. Çocukların eğitimiyle ilgilenecek yeteri sayıda öğretmen, trafik düzeninden sorumlu yeteri sayıda trafik polisi, araçların depolanması için yeteri büyüklükte depo yeri, bozulan araçların BAKIM VE TAMİRİ İÇİN ATÖLYE VE ATÖLYEYİ ÇALIŞTIRACAK elemanlara ihtiyaç olacaktır. Parktaki yollar sıcak asfaltla ( beton asfaltla) kaplanmalı ve işaretleri yapılmalıdır. Kursiyerlerin izlenmesi ve ikazları için, parkın orta yerinde yeteri yükseklikte gözetleme kulesi inşa edilmelidir.
Veli, vasi, öğretmen, servis şoförü oturup, çocukları bekleyecekleri yerde küçük bir tribün kurulmalıdır. Pakın çevresinde kursiyerlerin faydalanacağı bir bisiklet parkuru kurulmalıdır. Temizlik işlerini yapacak yeteri sayıda eleman bulundurulmalıdır. Çocukların ve misafirlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ve ayrı ayrı bölümlerde olmak üzere yeteri kadar WC, Pisuar, lavabo ve deterjan bulundurulmalıdır. Çocukların beslenme ihtiyaçlarını gidermek için mini market kurulmalıdır. Kışın soğuktan yazın sıcakta korunmak için Bekleme yerleri kurulmalıdır.
Anaokulu öğrencilerine üç tekerlekli bisikletlerle eğitime başlanmalıdır Tedricen her yaşın özelliğini dikkate alarak eğitim araçlarını bir program çerçevesinde uygulamaya so0kulmalıdır.
Pedallı araçlardan akü ile( Elektrikle) çalışan araçlar dâhil sırayla ve gruplar halinde trafik pistinde eğitime alınmalıdır.
Parkların alanlarına gelince; en küçük alan 400m2.dir. Bana sorarsanız, böyle bir alanda Çocuk trafik eğitim parkı olmaz. 10.000 (onbinm2) den aşağı olmaz. Eğitim ve öğretim götürü usulü ile icra ederseniz, en kıymetli varlığımız olan çocuklarımıza büyük kötülük yapmış olursunuz. Dostlar alış verişte görsünler diye eğitim kurumu inşa edilmez. Eğitim ve öğretim işi ciddi iştir. Çükü böyle bir eğitim merkezi kurulursa, çocuk öğrendiklerin hiçbir zaman unutmayacak. Trafik kazalarında insandan kaynaklanan hatalar asgari seviyeye inecektir. Çocuklarımız çok değerlidir. Konunun üzerinde ciddiyetle eğilmek gerekir. Sayın Valilerimiz, Sayın Kaymakamlarımıza, Sayın Belediye Başkanlarımıza ve ülkemizin işadamlarına burada çağrı yapıyorum.
Konu çok önemlidir. Trafik sorunu böyle çözümlenir. İlgilenmelerini istiyorum. Bu kuruluşlar, ülkemizin her yerinde kurulması gerekmektedir.

Asaf HİŞMİ

afdah.info

voir films