"BU KİTABI TOPLATIN" | Samandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

“BU KİTABI TOPLATIN”

Bu haber 16 Ekim 2017 - 10:54 'de eklendi ve 149 kez görüntülendi.

   

 

CHP Hatay Milletvekilleri Serkan Topal ve Hilmi Yarayıcı ile Aytuğ Atıcı, hatalarla dolu 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının toplatılması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve Hilmi Yarayıcı ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Nusayrilik (Arap Aleviliği) inancını din dışı gösteren, hatalarla dolu 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının toplatılması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular. Kitabın yalan ve iftiralarla dolu olduğunu vurgulayan Topal, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası ve dini İslam olan Arap Alevi toplumu kendisine yapılan bu hakaretlerden büyük ıstırap duymaktadır. Bu kitapta yer alan metinler özellikle Hatay, Adana ve Mersin’de yaşayan Arap Alevi toplumunda infial yaratmıştır” ifadelerini kullandı. Avukatı Turgay Abacı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Topal, dilekçesinde kitaptaki yanlışları sıraladı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan TOPAL,  “Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunduk. Safsatalarla dolu 12. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kitabı toplatılmalıdır.”

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, “Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2016 – 2017 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen ve Özgün yayınları tarafından hazırlanarak basılan 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı, Arap Alevileri ile ilgili tamamen yalan ve iftiralarla dolu, Arap Alevi inanç esasları ve uygulamalarıyla bağdaşmayan ifadelere yer vermiştir.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ile birlikte safsatalarla dolu 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabının toplatılması ve ilgili soruşturmanın yapılması talebiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Cumhuriyet savcılığına verilen dava dilekçesi aşağıdaki gibidir.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MERSİN

Müşteki                               : Hatay Milletvekili Serkan TOPAL

TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası 4. Kat No:4027 Çankaya/Ankara

Vekili                      : Av. Turgay Abacı – 26500835492

Atatürk Mah. 23 Temmuz Caddesi Şimşek Apt. Kat: 1/1 Samandağ/Hatay

Şüpheliler                           : 1- Kenan Demirtaş

2 – Özgün Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş

Ankara Polatlı Karayolu 52. Km Nurlu Mevkii Özgün Grup                                                         Sitesi Temelli Sincan ANKARA

3 – Ayhan Baştürk ( Kitabın Editörü)

Dilekçe Konusu : ANAYASA MD. 28 ve CMK GEREĞİNCE ORTAÖĞRETİM 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABININ TOPLATILMASI ve ilgili soruşturmanın yapılması talebi.

Açıklamalar                       :

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 5 yıl sure ile ders kitabı olarak kabul edilen ekte bilgilerini sunduğumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabının 72. Sayfasında “Nusayrilik” başlığı altında Arap Alevilerinden bahsedilmektedir. İslamı en başından beri din olarak kabul eden Arap Alevileri İslam dışında yeni bir din kabul etmez. Bu metin hiçbir şekilde Arap Alevi inanç esaslarını tanımlamamaktadır.

Bu metinde; Arap Alevileri ile ilgili sözde tarihi bilgilere yer verilmiş ve bir toplumun inanç esasları ve uygulamaları TAMAMEN YALAN VE İFTİRALARLA DOLU ŞEKİLDE aktarılmıştır.

Bu konuları hiç bilmeyen birinin bile okuduğunda yalan olduğunu ilk bakışta anlayacağı şekilde Müslüman bir toplumun İslam’ın temel ilkeleriyle kesinlikle bağdaşmayan uydurma inançlarla tanımlanması kabul edilemez.

Türk Ceza Kanunu md. 216’ya göre bu durum açıkça suç olarak kabul edilmiştir.

Türk Ceza Kanunu md. 216:

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu kitaba ve ilgili yerlere göre;

“NUSAYRİLERİN BİR KISMI HZ. ALİ’NİN GÜNEŞTE, BİR KISMI AYDA OTURDUĞUNA İNANIR.”

 “ONLARA GÖRE ŞARAP KUTSALDIR.”

“MUHAMMED B. NUSAYR TARAFINDAN KURULAN VE HZ. ALİ’NİN İLAHLIĞINI SAVUNAN BİR MEZHEPTİR.”

“MEZHEBİN KURUCUSU OLAN MUHAMMED B. NUSAYR KENDİSİNİN PEYGAMBER OLDUĞUNU İLAN ETMİŞTİR”.

“ŞEHADET : Nusayriler şehadeti şöyle tanımlarlar. “ BEN ALİ’DEN BAŞKA İLAH BULUNMADIĞINA ŞEHADET EDERİM.” HRİSTİYANLARDA OLDUĞU GİBİ BİR TÜR TESLİS İNANCI VARDIR. BU ANLAYIŞA GÖRE ALİ TANRI, RUHUNDAN MUHAMMEDİ O DA SELMANI FARİSİ’Yİ YARATMIŞTIR.”

“NAMAZ SADECE DUADAN İBARETTİR”

“ORUÇ SESSİZLİKTİR”

“ZEKAT DİNİ ÖĞRENMEK VE ANLATMAKTIR”

“HAC DA NUSAYRİLERİN DİNİ LİDERLERİNİN MEKANINI ZİYARET ETMEKTİR”

Arap Alevileri tavizsiz birer Müslüman olarak asla Hz. Ali’nin güneşte ya da ayda oturduğuna inanmazlar, şarabı da kutsal kabul etmezler. Arap Alevileri Allah’a şirk koşmak anlamına gelecek şekilde Hz. Ali’nin veya bir başkasının ilahlığını savunmazlar, Allah’tan başka bir yaratıcı olduğuna inanmazlar. Hz. Muhammed’ten sonar bir peygamber geldiğine ve Muhammed b.Nusayr’ın peygamber olduğuna inanmazlar. Arap alevileri teslis inancına sahip değildirler ve anılan kitaptaki İslam’a, Kuran’a, Hz. Muhammed ve Ehli Beyt’ten bize intikal etmiş dini öğretiye aykırı diğer iddiaları da asla kabul etmezler.

ARAP ALEVİLER, KİTAPTA YAZILI METİNDE BELİRTİLEN SAFSATALARA İNANMAMAKTADIRLAR. Her Arap Alevi; Kuran-ı Kerim’e, Hz. Muhammed’e ve Ehl-i Beyti’ne kayıtsız şartsız bağlıdır. Ve bu değerleri inancın ve dini uygulamaların kaynağı olarak kabul eder. Bu bağlamda Arap Alevileri namaz, zekat, oruç, ve haccı Kuran-ı Kerim’in, Hz. Muhammed ve Ehl-i Beytinin tarif ettiği gibi anlar ve uygularlar. Bunların dışında ve bunlarla çelişen hiçbir inancı ve uygulamayı kabul etmezler.

Tüm ülke çapında milyonlarlarca öğrenciye ulaşan bir kitapta; Müslüman olan Arap Alevileri dışlamaya yönelik, tamamen yanlış ve aşağılayacak şekilde bir metni devlet eliyle yaymak büyük bir hata ve düzeltilmesi elzem bir durumdur. Toplumun her kesimi bu metne karşı çıkmaktadır. Küçük ve öğrenme yaşındaki çocuklara bu kadar hatalı bilgiyi aşılamak çok büyük tehlikeler doğurmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası ve dini İslam olan Arap Alevi toplumu kendisine yapılan bu hakaretlerden büyük ızdırap duymaktadır. Yalana ve iftiraya karşı kendini savunmak zorunda bırakılmaktadır. Bu nedenle dilekçemiz ekinde yüzlerce müdahillik talebinde bulunan kişilerin imzalı başvuruları bulunmaktadır. Bu sayı her geçen gün daha da artacaktır. Bu kitapta yer alan şikayete konu metinler özellikle Hatay, Adana ve Mersin’de yaşayan Arap Alevi toplumunda infial yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden beklentimiz derin bir ayrılık yaratacak bu büyük yanlışa bir an önce son verilmesi ve kitapların ivedilikle toplatılmasının sağlanmasıdır.

Anayasa 28. Maddesine göre;

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir.

Sonuç Ve İstem  : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

ORTAÖĞRETİM 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABININ TOPLATILMASINA,

Şüpheliler hakkında ve re’sen değerlendirilecek diğer suçlardan KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.09.10.2017

Müşteki Serkan TOPAL

Vekili Av. Turgay ABACI”

 

afdah.info

voir films