"BU İŞİN YASAL SORUMLULUĞU AĞIR" - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

Ahmet Kaya

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

“BU İŞİN YASAL SORUMLULUĞU AĞIR”

Bu haber 12 Haziran 2018 - 9:34 'de eklendi ve 112 kez görüntülendi.

Makina Mühedisi Asaf HİŞMİ, ‘Şehir Merkezinde Oynanan Oyunun Rat (Getirim) Değeri Hesabı’ taşıdığını vurguladı.

HİŞMİ dün haber merkezimize yaptığı yazılı açıklamada, “Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042. 1998 ve 4241 Sayılı parsellerin Samandağ Belediyesi İmar planında par olarak tanımlandığını, Belediyenin resmi belgelerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Başka Anlatımla; dava konusu parsellere ilişkin Adana 2. İdare Mahkemesi 1997 /201 E ve 1997/1427K sayılı kararı ile Adana 2. İdare Mahkemesi 1997 / 206E ve 1997/1428K sayılı kararların gereği yapılmış sözünü ettiğimiz parseller PARK olarak İmar planında tanımlanmıştır.  Samandağ Belediyesi Haksız, hukuksuz keyfilik sergileyerek otopark inşaatını devam ettirmektedir.

Otopark ve otoparkın üzerine inşa edilecek parsellerin maliyet hesabını yapmaya çalıştım.

Parsellerin Alanı: 6633,60 m2. ( Samandağ Noterliğinin; 06.08.1991 tarih ve07585 yevmiye notlu’ ’DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ’NDEN ALINMIŞTIR:)

Samandağ Noterliğinin; 04 Aralık 2017 tarih ve 133836 yevmiye notlu raporda Fiyat tespit değerlendirmesi yapılmıştır. Buna göre;  bu parsellerdeki metre kare fiyatı 6715 tl./m2. Fiyat biçilmiştir.

Dava konusu parsellerin 04 Aralık fiyat tespitine göre maliyeti: 6633.60m2. x6715= 44.544624Tl. Ediyor.

Otopark inşaatı m2. Birim fiyatı: 650Tl./m2.

3000m2. Oturma alanlı kapalı katılı otopark düşünülmektedir. Seslendirmeye göre 3 katlı olacak yapılacağı düşünülüyormuş.

Hesabın yaparsak: 300×3 =9 000 m2. Olur. Buradan; 9000×650 = 5.850.000 Tl. Eder.

RANT DEĞERİ: kırk dört milyon beş yüz kırk altı bin yüz yirmi dört Tl. ( 44.544.624Tl.) – beş milyon sekiz yüz elli bin Tl. (5.850.000Tl.)  = Otu sekiz milyon sekiz yüz yetmiş dört bin yüz seksen üç Tl ( 38.874183Tl.) Bulunur. (  Otopark yönetmenliğine göre; otoparklar 3. Şahıslarda devir edilebilir.) Acaba İlçede kanunsuzluk ve hukuksuzluk buna mı dayanıyor? Seçim arifesindeki getirim operasyonu anlamlı olmalı…

Hukuksuzluk nerede?

……………..

1 – İmar Planı Yapılması Ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde21 – İmar Planında Bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için

1 – İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik alt yapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.

2 – İmar Planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet gördüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.(…)

Samandağ Belediyesi sayın yöneticileri keyfi bir biçimde İmar planı değişikliğine gitmeden yukardaki yönetmelik maddelerini çiğneyerek kanunsuz ve ruhsatsız inşaat işine başlamışlardır. Kadı ki; Devam eden inşaat işi, Otopark yönetmenliğine de aykırıdır. Her istenilen yerde kapalı otopark yapılamaz.

Şöyle ki:

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

…………………………………..

Bölge ve genel otoparkların Düzenlenme esasları

MADDE 6

…………………..

(4) Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil alan ve parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç, Bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda, otopark giriş ve çıkışlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, giriş ve çıkışların bu alanların giriş ve çıkışlarından ayrı olması ve kullanımını etkilememesi koşullarıyla, mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak; korunması gerekli ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmemesi, ağaçlandırma ve bitlendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılması ve standartların sağlanması kadıyla bölge ve genel otopark yapılabilir. Yer altı otoparkları he durumda trafik tedbirleri alınarak ve yerel trafik etütleri yaptırılmak kaydıyla;  trafik yükü hesaplanarak planlanır ve projelendirilir. Bu tür otoparkların yapımı için kurumlar arası mutabakat ve konuyla ilgili UKOME ya da trafik ulaşım komisyonu kararı alınması gerekir.

Sorumlu idare

MADDE 15 (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında yetki ve sorumluluk, alanlarına göre, belediyeler ve valiliklerdir.

(2) Bu yönetmelik ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclisine, belediye encümenine ve belediye başkanlığına verilen yetkiler, belediye mücavir alan sınırları dışında valilik görev alanında kalan alanlarda, il genel meclisi, il encümeni ve il özel idareleri tarafından kullanılır.

Otopark yönetmeliği böyle diyor. Sayın meclis üyeleri ve sayın belediye başkanı,  yasalara uymamak gibi bir ayrıcalığınız var mı?  Sizlerin vatandaşı ve kaymakamlı8k makamını yanıltma özgürlüğünüz mü var. Hatay Büyük Şehir Belediyesi ile ortaklığınız, her toplumsal yarar dışında ( bizim bilmediğimiz) elinizi kolunuzu bağlayan bir neden var mı?

Önerilerimiz:

1 – Samandağ Belediye Meclisi Kaymakam başkanlığında toplanmalı, konuyu detaylı bir şekilde incelemeli ve yeni bir meclis kararı alarak, hatadan dönülmelidir.

2 –  Bu işin yasal sorumluluğu ağır olduğunu söyleyebilirim.

3 – İdari işlemlerin seyrine göre konu cumhuriyet savcılığına intikal ettirilecektir.

4 – Konu İçişleri Bakanlığına sunulması halinde, işin faturası ağır olacağını tahmin ediyorum.

5 – Meclis kararını imzalamayan üyeler hariç, geride kalan imza sahiplerinin sorumlulukları vardır”dedi..

Haber-Foto: Ümit Sağaltıcı

Rize araç kiralamaRize evden eve nakliyat Uşak evden eve nakliyatSiirt evden eve nakliyatSakarya evden eve nakliyatKahramanmaraş evden eve nakliyatNevşehir evden eve nakliyat