BİRKAÇ SÖZ - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

sanal ofisweb tasarım ankaraistanbul travestileri
SON DAKİKA

BİRKAÇ SÖZ

Bu haber 25 Aralık 2019 - 16:05 'de eklendi ve 404 kez görüntülendi.

Asaf HİŞMİ yazdı…

Ahmakça İmar Planı yapmak, akıllı insanların işi midir? Değil. Akıllı kişi önce düşünür sonra karar verir. Samandağ Revizyon ve İlave imar Planı Tadilatı çalışması düşünce süzgecinden geçtikten sonra yapıldığını söylemek zor… Bilindiği gibi kentler meydanlarıyla ya da yeşil alanlarıyla ünlenirler. Bizim ilçe betonlaşan alanlarıyla adını duyuracak. Çükü şehir merkezindeki yeşil alanın altında beton döktük. Üstüne de beton döktük. Ayrıca içinden beş adet yol açtık. Bir köşesinde de beş katlı bina dikmek için imara açtık.

Çoğu kişinin tapulu arazisi üzerine inşa ettiği, ruhsata bağladığı ve oturma müsaadesi aldığı konutu dâhil tüm taşınmazını yeşil alana tahsis edildiği görünmektedir. Adamların oturacak yerleri kalmamıştır. Diğer taraftan mülkiyeti belediyeye ait alanlar ise İnşaat alanı olarak ilan edilmiştir. Oysa belediyenin taşınmazları Kamu hizmeti için ayrılmış olması gerekirdi. Yapılan İmar Planı revizyonu, RANT amaçlı bir çalışma olduğu düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır.

Şehircilik esasları hiç dikkate alınmamıştır. Şehir merkezinde bulunan ve Şehir İmar Planında Yeşil Alan olarak tanımlanan 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerin bir bölümünü yol, bir bölümünü yer altı katı otopark ve geri kalan kısmında beş katlı inşaat bloku olarak ayırmış olmanız, İmardan, şehircilikten hiçbir şey anlamıyorsunuz demektir. Bu çalışma İmar çalışması değil, iyi bir emlak bürosu için yapılmış bir çalıma havası yansıtmaktadır. Eğer rant ( getirim ) esaslı bir çalışma ise başarınız yüksek olacaktır.

Beraber düşünelim:

1 – Dava konusu parsellerde açılan tüm yollar gerçek dışıdır. Mahkeme kararlarına, İmar yasasına ve ilgili yönetmeliklere aykırıdır.

2 – Yer altı otopark yasalara ve TSE’ye aykırı yapılmıştır. TSE’YE aykırılığı; doğal zeminden 1,5 (bir buçuk) metre yüksek yapılmıştır. Yasalara aykırılığı; hem ruhsatsız hem de bu haliyle ruhsat düzenlenmesi mümkün değil. Yöneltmeliye aykırılığı; ‘’İmar Planı Yapılması Ve Değişikliklerine Ait Esaslara dair Yönetmeliğin 21. Maddenin: 21 /1, 21 /* 2 Fıkralarına aykırıdır. TC Danıştay ALTINCI Dairenin Esas No: 217 / 4783 Sayılı Kararına aykırıdır.

3 – Adana 2. İdare Mahkemesi Esas o: 1997 / 206,Karar No: 1997 / 1428 sayılı kararına aykırıdır.

4 – Adana 2. İdare Mahkemesi Esas No: n1997 / 201, Karar No: 1997 / 1427 Sayılı kararına aykırıdır.

5 – Samandağ Belediyesi Belediye Meclis Kararıı 01. 07. 2016 Tarih ve 2016 – 7 sayılı kararında Dava konusu parseller park olarak ( yeşil alan) olarak Tanımlanmıştır.

6 – Belediyece çalışması tamamlanan ve askı dan indirilen İlave Ve Revizyon Nazım İmar planında da dava konusu parsellerden oto park ibaresi kaldırılmıştır.

7 – Eski askerlik şubesi inşaatı yeşil alanın (dava konusu parsellerin) bir parçasıdır.

Dava Konusu Parsellerin Alanı: 6666,34m2 dir. Yeşil alanda açılan beş adet yol, Yer Altı Katlı Otopark ve Eski Askerlik şubesi Dava konusu parsellerin birer parçalarıdır.

8 – Bu durumda bu parsellerin kısmen de olsa inşaata açmak yasaları çiğnemek demektir. Yasalara aykırı iş yapmış olursunuz. 6666,34m2 lik alan hemen yeşil alana dönüştürülmelidir. Bu alanlarda Ruhsat düzenlemesi yapmak sahte evrak düzenlemek anlamındadır.

Sayın CHP Genel Başkanı ne demişti?

‘’ Belediye başkanlarımız, Yasaları, mahkeme kararlarını uygulamak için varlar.’’ Bende bir vatandaş olarak Belediye yetkililerinden; yasaları ve Mahkeme Karalarını uygulamalarını istiyorum. Çok fazla şey mi? istiyorum.

Ava açma süresi bitmeden konuyu CHP genel merkezine taşımak zorunda kalmak istemem. Sorumluluklarınızı yerine getirmenizi istiyorum.

Asaf Hişmideneme45@hotmail.com