ÜST REKLAM

logo

reklam
02 Mayıs 2019

“BİR ÇOCUĞUN ÇIKARAMADIĞI SES OLMAK ZORUNDAYIZ”


Samandağ Kadın Platformu, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizerek bir açıklamada bulundular.

Konu üzerine Samandağ Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada; “Bir kereden bir şey olmaz’’ diyen ve çocukları istismarcıları ile evlendirerek istismarcıları aklamanın peşine düşen bir adalet anlayışının çocukları getirdiği nokta çocuklara uzanan karanlık eller, cinsel istismar, şiddet ve cinayetlerdir. Tıpkı Küçükçekmece’de küçük yaştaki kızımıza uzanan kirli ve karanlık eller gibi…

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. Maddesi uyarınca, çocuğun haklarının korunması amacıyla; çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi, başta güvenlik güçleri olmak üzere, adli ve idari teşkilat içerisinde her kademede görev yapan herkesin asli görevidir.

Çocuklar söz konusu olduğunda devletlerin ödevi; çocuğu her türlü suiistimale, ihmale, sömürüye, hak ihlaline karşı korumak ve attığı her adımda çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmektir. Bu yolda temel rehber evrensel hukuk normları ve uluslararası sözleşmelerdir.

Ülkemizce kabul edilen ve onaylanan başta Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, İstanbul Anlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmaları ve yasaları hiçe sayarak; çocuğun vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına manevi gelişimine, geleceğine el uzatan, çocukların tüm hayatlarını onları istismar eden suçluların ipoteği altına alan düzenlemeler hiçbir gerekçeyle kabul edilemez.

Tüm yetkililerin Anayasal sorumluluğunda olan çocuğun her türlü istismara karşı korunmasına yönelik bir acil eylem planı derhal hayata geçirilmelidir. Ülkemizin taraf olduğu ve iç hukuk normu olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 19. Maddesi uyarınca, ‘’Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suiistimale, her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar. Bu tür koruyucu önlemler; çocuklara kötü muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar, durumun gereklerine göre çocuğa gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermektedir.

Samandağ Kadın Platformu olarak çocuklarımıza yönelen cinsel, fiziksel ve duygusal şiddetin her türlüsünü kınıyor, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarın takipçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Haber: Aslı Sağaltıcı – Foto: Haber Merkezi

Share
19 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+7 = ?