“BEN VE EKİBİM RİSK ALMAYA HAZIRIZ” - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

BEN DELİ MİYİM?

Gündem, Yerel

“BEN VE EKİBİM RİSK ALMAYA HAZIRIZ”

Bu haber 27 Kasım 2019 - 8:40 'de eklendi ve 437 kez görüntülendi.

Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Eryılmaz, “Her dönüşüm sancılı geçer!”

Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Eryılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Timurlenk Bozoğlan, Aydın Duran ve Tahsin Demir’in de katılımıyla, Yeni İmar Planı ve Hz. Hızır Projesi ile ilgili dün Saat 17.00’da Belediye Meclis Salonunda basın açıklaması yaptı. Kamuoyuna açık; halkın, oda başkanlarının, sivil toplum örgütü temsilcileri, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda Samandağ Belediye Başkanı Av. Eryılmaz, ilçede birilerinin kasıtlı bir şekilde yapılacak hizmetleri provoke ettiğini belirtti. Samandağ’a hizmet etmek için göreve geldiğinin altını çizen Belediye Başkanı, ‘Samandağ halkı çok önemli bir kararın eşiğinde. Samandağ ya kabuğunu kıracak gelişecek yada 50 – 60 yıldır bu böyle gelmiş böyle gider diyecek. Hizmet yapımını engellemek isteyenlere gelin prim vermeyin!” çağrısı yaptı.

Başkan Av. Eryılmaz, yeni imar projesinin çizildiği tarihe dikkat çekerek,  “Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kültür ve turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 23.07.2019 tarih ve 2019/14-19 sayılı kararı ile onaylanmış olup 18.11.2019 tarihi itibari ile 1 (bir) ay süre ile Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmış idari binasında askıya alınmıştır” dedi.

‘Beni seçenlere ihanet etmeyeceğim’ diyen konuşmasında Başkan Av. Eryılmaz, ‘biz hizmetimizi bireysel menfaatlerden çıkartıp kamusallaştırma derdindeyiz. Eğer burada suç işleniyorsa evet biz bu suçu kabul ediyoruz. Biz bütün ilçenin menfaatini gözeten hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Her dönüşüm sancılı geçer. Evet, kabul ediyoruz. Ama ben ve ekibim bu riski göze almaya hazırız” dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Eryılmaz, Ocak ayında sözleşme süresi tamamlanan işçilerin işten çıkartımıyla ilgili de konuşarak, ‘arkadaşlar bizi göreve siz seçtiniz. Bizim kimle çalışacağımıza, kimin bu ilçenin menfaatine hizmet ettiğine bırakın biz karar verelim. Yine birileri kıyameti koparmış, ekmeklerinden ettiler diye. Bugün AKP’li Belediyeler bile maaş veremediği için işçi çıkartırken biz aldığımız her makinanın bedelini peşin ödüyoruz. Bunu yapabilmemizin sebebi içine girdiğimiz tasarruftur. Bugün bu arkadaşlar Belediye A.Ş’ye başvursun. Biz ilçeye hizmet verebilecek kapasitesi olanları yeniden işe alacağız’ dedi.

Samandağ Belediye Başkanı konuşmasına devamla, “son günlerde basında sosyal medyada ve halkımızın arasında gündem konusu olup tartışılan ve belediyemizin ve de yönetiminin birçok soruya maruz bırakıldığı hatta mevzunun bize atfedildiği Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hakkında sizler ile bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz; Öncelikle kamuoyunun şunu bilmesini isteriz ki söz konusu planlama çalışmaları ile ilgili kurumlar arası görüşmeler 2012 tarihinde başlamış olup 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hizmet alım işi 26.06.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Akabinde 1. Etap İlave ve Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hizmet alım işi de 02.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu planlar 27.11.2017 tarih ve 4178 sayılı yazı ile Kültür ve turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kültür ve turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 23.07.2019 tarih ve 2019/14-19 sayılı kararı ile onaylanmış olup 18.11.2019 tarihi itibari ile 1 (bir) ay süre ile Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmış idari binasında askıya alınmıştır.

Dolayısı ile söz konusu planlama çalışmaları süreci  (kurum görüşmeleri, plan yapım hizmetinin ihale edilmesi, plan taslaklarının hazırlanması …vs)  yönetimimizden bağımsız olup halihazırda Turizm Bakanlığınca planlama çalışmalarda görülen teknik eksikliklerin giderilmesi noktasında yönetimimizin rutin çalışmaları olmuştur. Ki bu çalışmalar planlama ana kararlarını olumlu veya olumsuz etkilememiştir.

Basında ve kamuoyunda en çok dillendirilen konular arasında olan kıyı alanları düzenlemeleri ile ilgili olarak; yönetimimiz halkımızın bir mağduriyeti oluşmaması için gerekli hassasiyeti göstermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 03.07.2019 tarih ve 2892 sayılı yazı ile 1976yılından beri sabit olan kıyı kenar çizgisinin yeniden tespit edilmesi ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu Bakanlık konu ile ilgili olarak 26.07.2019 tarih ve 20550 sayılı yazısı ile talebimizi, mevcut kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesini ya da iptalini gerektirecek teknik veya hukuki bir neden bulunmadığını belirterek reddetmiştir. Bakanlık kati suretle 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak yine söz konusu bölgede Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te Kısmi Yapılaşma’ya ilişkin madde dikkate alınarak  Hz. Hıdır A.s. Türbesi ile Truva Restoran arasına denk gelen alanda bir çalışma yapılmıştır.  Kısmi Yapılaşma; Turizm Bakanlığınca 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış turizm amaçlı uygulama imar planlarının, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik bandı içerisinde kalan kesimindeki imar adalarının yüzde ellisinden fazlasında yapılaşma olması durumudur. Buna göre 11 Temmuz 1992 tarihinden önce alınmış ve kurumumuzca tespiti yapılan Ruhsatlar, Emlak Beyannameleri, Faturalar vs. ile yapılan çalışmalarda doluluk oranı %54.30 çıkmıştır. Çalışma, bakanlığa gönderilmiş olup değerlendirilmesi talep edilmiştir ancak Revizyon İmar Planında söz konusu alanın Park ve Günübirlik Tesis Alanı olarak tanımlandığı görülmektedir. Henüz askı ilan sürecinde olan Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kapsamında söz konusu bölgeye dair Kısmi Yapılaşma kararının tekrar değerlendirmeye alınması hususunda itirazda bulunulacaktır.

Tüm bunların çerçevesinde şu açıkça bilinmelidir ki, Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının tasarrufu tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkisindedir. Bu planlar çerçevesinde mağdur olduğunu düşünerek belediyemize gelerek, bize tepki gösteren, itiraz eden vatandaşlarımızın hassasiyetlerini anlamaktayız. Bu noktada gerek yönetimimiz gerekse de personelimiz mağduriyetlerin giderilmesi hususunda vatandaşlarımızın ne yapması gerektiğine yönelik yönlendirmelerde bulunmakta ve yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Başta siz değerli basın mensuplarının ve haklımızın bilmesini arzu ettiğimiz durum bundan ibarettir. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

Toplantı sonrası soru sormak isteyen vatandaşlara mikrofon uzatıldı. ADD Başkanı Hayrettin Arıkan, kendilerinin de etkilendiği süreç ile ilgili itirazları yaptıklarını, hukuki haklarını arayacaklarını deklare etti.

Haber : Ümit Dadük Sağaltıcı

Foto    : Aslı Sağaltıcı