ÜST REKLAM

logo

reklam

BELEDİYENİN BAŞKA BİR RESMİ BELGE SAHTECİLİĞİ

Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ’den

Basına ve Kamuoyuna

Samandağ Belediyesinin 01.07.2016 tarih ve 97 karar onlu Meclis Kararında:’’ İlçemiz Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 VE4241 sayılı parsellerde yer alan ve şehir imar planında park alanı olarak tanımlanan 75. Yıl Parkının, Park ve park altı otopark yapımı şartıyla 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesine istinaden Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul eildi.’’ Denilmektedir. Karar böyledir.

Belediye tahsis işlemini 3593 sayılı Belediye Yasasının 75. Maddenin ‘d’ bendine göre yapmış görünmektedir. İlgili ‘d’ bendi aynen şöyle:’’ kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurumu ve kuruluşlarına devrilebilir. Veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşa da kiraya da verebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tesis işlemi iptal edilir. Tesis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.’’ Belediye meclis kararının dayanağı olan maddenin ‘d’ bendi bu. Ancak kararda 5993 sayılı yasanın 75. Maddesi olarak geçmektedir.

ŞU ÇOK ÖNEMLİDİR! ‘d’ Bendi devamında;’’ Kamu kurumu ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.’’ İfadesi yer almaktadır.

İmar planında sosyal tesis alanı nedir?   Neymiş bakalım;  İmar planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, çevre düzeni planı, mevzi imar planı, parselasyon planı, ilave imar planı ve koruma amaçlı imar planı olmak üzere imar planı türleri vardır.

İmar planında sosyal tesis alanları; 1 – Yeşil alanlar, 2 – çocuk bahçeleri, 4 –  Parklar, 5 – Piknik ve eğlence alanları, 6 – spor ve oyun alanları, 7 – Stadyum ve ibadet alanları olmak üzere sosyal tesis alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte bu hususla ilgili açıklamalar yer almaktadır. ( Yönetmeliğin: madde 20, 20/1, 20/2 ve 20/3 Madde ve fıkralarında yer almaktadır.)

Konumuza dönelim. 5393 Sayılı yasanın 75. Maddesinin son bendinde; ‘’ …tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılmaz.’’  Yukarıda imar planında sosyal tesis alanlarını belirledik. Bu sosyal tesislerden yeşil alanlar ve parklar sayılmaktadır. Yani siz dava konusu parselleri kanunda belirtilen her hangi bir kuruma tahsis edecekseniz. O alanlardaki söyleşisi kaldıracaksınız. Başka bir anlatımla; imar planı değişikliği yapmanız gerekiyordu. Buda imar yönetmeliğinin 20, 20/1, 20/2, ve 20/3 maddelerini göz önünde tutarak yapmanız gerekiyordu. Ama siz hile yolunu seçmiş bulunuyorsunuz. Belediye Meclis kararında da kanun maddesinin işinize yarayacak biçemiyle kararda işlemişsiniz.  Kararın bu şekliyle resmi evrakta sahtecilik suçu işlemiş bulunuyorsunuz. Gerçi bu işe mahkeme karar verecek.

İşin içinde hem sahtecilik hem de kanunsuzluk vardır. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 04.07.2018 tarih ve 861667 + 000 + E.2018 – 4286 sayılı cevabi yazısında;’’… Samandağ Belediye Meclisinin kararına istinaden Hatay Büyükşehir Meclisinin 07.11.2016 ve 302 sayılı kararı ile Hatay Büyükşehir Samandağ İlçesi yer altı katlı otopark Yapım İşini yapılmasına karar vermiştir.’’ İfadesine yer almaktadır. Yani benim bunda bir kusurum yok diyor. Samandağ Belediye Meclisini adres olarak göstermektedir. Daha açık bir ifade ile top; Samandağ Belediye Meclisindedir. Diyor. Kucağınıza atılan topu ne yapacaksınız?  Top yuvarlaktır. Hareket ettiği zaman nerede duracağı belli olmaz. Erken önlem; olası zararları önler. Nasıl bir tedbir olmalı? Vicdanen bakmak gerekirse; ysal çizgiye gelinmelidir.  Cüzdanı açıdan bakılacaksa, yasa dışılığa devam edilir. Nereden koparsa kopsun… Denmelidir.  Fatura büyük olur. Hiç kimseye temenni etmem. Böyle bir hata işlemeyin. Sonuç üzücü olur.

Çözüm:

1 – Samandağ Belediye Meclisi Samandağ kaymakamı başkanlığında olağan üstü toplanmalı, Aksaklıklar görüşülerek yasal yola girmenin yolu açılmalıdır.

2 – Bu işin süre aşımı yıllara yayılmıştır.

3 – Siz Atatürk heykelini kaldırılma gerekçesi, Belediye Meclis kararınız da yer bulmamıştır. Gerçekten Atatürk Heykelini ne yaptınız? Kaldırmak için kimden izin aldınız? Seçilmiş olduğunuz partinin kurucusu ve kurtuluş savaşını; emperyalizme karşın zaferle sonuçlandıran ilk Cumhurbaşkanın heykelini kaldırıyor ve yerine otopark yapıyorsunuz. Bu cüret nereden?

4 – dava konusu parsellerin yer aldığı paftaların sahteciliği var. Bu ayriyeten işlenecektir. Belediye kanun değiştirme, kanuna uymama gibi yetkisi yok. Yasama görevini yapan meçli vardır. Kanunlar herkesi bağlar.

Haber- Foto: Ali Doğru

Share
246 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+9 = ?