"BELEDİYE YETKİLİLERİ KİMİN ADINA YALAN BEYANDA BULUNUYOR?" - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

Ahmet Kaya

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

“BELEDİYE YETKİLİLERİ KİMİN ADINA YALAN BEYANDA BULUNUYOR?”

Bu haber 11 Haziran 2018 - 9:08 'de eklendi ve 94 kez görüntülendi.

İlçemiz Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ, kamuoyuna seslendi.

İlçemiz Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ, gazetemiz haber merkezine yaptığı yazılı açıklamada, yetkililere seslenerek ‘inşaatın durdurulması ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılması talebimdir” dedi.

Mühendis Hişmi, “Belediye İmar Planında 75.Yıl Parkı olarak tanımlanan ve 1997 tarihinden beri ilgili paftasına işlenen Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parseller, Günümüz belediye yönetimi, 18.04.2018 tarih ve 1329 kayıt sayılı dilekçeme verdiği yanıtta İmar planı tanımına uymamaktadır.

Kaymakamlık Makamını da benzer biçimde bilgilendirilmiştir. Oysa belediye Başkanlığı; SAMANDAĞ BELEDİYESİ MECLİS KARA KAĞITI başlığı altında düzenlenen BELDİYE MECLİS KARARI AYNEN ŞÖYLE:

Toplantı Tarihi: 01.07.2016

Karar No: 97

Dönem: Temmuz 2016 – 7

Birleşim          : 1

Oturum                         :   1

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı – Soyadı :……………………………………

KARAR

Gündemin ikinci maddesine geçildi; İlçemiz Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan şehir imar planında park alanı olarak tanımlı 75. Yıl Parkının, park ve park altı otopark yapımı şartıyla 5393 sayılı yasanın75. Maddesine istinaden 25 yıllığına Hatay Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Denilmektedir. Bu karara göre dava konusu parsellerin Samandağ İmar Planında PARK + OTOPARK DEĞİL; Park/ Yeşil Alan olarak tanımlanmış olduğu tartışmasız olarak ortaya çıkmıştır.

19.04.2018 tarihinde bilgi edinme yasası hükümleri çerçevesinde dava konusu parseller hakkında bilgi talebinde bulundum. Kaymakamlık Makamı 08.05.2018 tarih ve46183004 – 492 – E.1136 sayılı cevabi yazılarında Aynen şöyle:

19/04/2018 tarihinde Kaymakamlık Makamına Yapmış olduğunuz başvuruda’ ’İlçemiz Atatürk Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan 1042, 1998 ve b4241 sayılı parsellerde imar planı değişikliği yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise Belediye Meclis ve Belediye Encümen kararlarının birer suretinin gönderilmesi’’ hakkındaki talebiniz ile ilgili olarak;

Samandağ Belediyesi Başkanlığının 02/05/2018 tarihli ve 1473 sayılı cevabi yazısında; Bahse konu olan yerde yapılan incelemede,1042,1998 ve4241 sayılı parsellerin bulunduğu alanda herhangi bir imar tadilatının olmadığı, parsellerin imar planında’’ PARK + OTOPARK’’ olarak planlandığı… Belirtilmiştir. Denilmektedir

Kaymakamlık Makamına sunulan Bilgilendirme yazısı ile Belediye Meclis Kararı arasında büyük çelişki vardır. Birbirini tutulmuyor. Şahsıma gönderilen Belediye Başkanlığının cevabi yazısında benzer çelişkiler verdir.

Ben belediyenin bu davranışını anlamada zorluk çektiğimi ifade etmek istiyorum. Acaba Kaymakamlık makamı buna bir anlam verebildi mi? Belediye başkanlığının yasa tanımaz tutumu kaşsısında İlçe merkezindeki kaçak yapılaşma hakkında yasal işlem yapma taleplerimi tekrarlıyorum ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin bu konu7da aldığı Belediye Mecli Kararını Beraber Okuyalım:

T.c. Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı

Sayı: 302

Karar Tarihi: 07/11/201

KONU: Taşınmaz tahsisi ve yeraltı otopark yapımı,

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11’inci maddesine istinaden Meclis Başkanı tarafından gündeme e3klenen: Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042, 1998 ve4241 sayılı parsellerde yer alan İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK TANIMLI75. Yıl PARKINA, Yer Altı Katlı Otopark yapımı şartıyla Hatay Büyükşehir Belediye3sine 25 yıllığına tahsisi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 07.11.2016 tarih ve2265 sayılı yazısı, Büyükşehir Belediye meclisinin 07.11.2016 günlü 1’inci birleşiminde okunarak görüşüldü.

KARAR

Samandağ Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 97 notlu kararı ile mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 nolu parsellerde yer alan ŞEHİR İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK TANIMLI N75. YIL PARKININ, park ve park altı otopark yapımı şartı ile 5393 sayılı yasanın 75.Maddesine istinaden 25 yıllığına Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis e3dildiği bildirilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere swonucunda;5393 sayılı belediye kanununu ’Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75. Maddenin birinci fıkrası ile aynı fıkranın a bent; Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir. Bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekle3ştirebilir ve bu amaçla  gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Hükümleri uyarınca Samanda İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,14998 ve 4241  sayılı parsellerde yer alan İMAR PLANINDA PAR ALANI OLARAK TANIMLI75. YIL PARKINA. Yer Altı Katlı Otopark yapımı şartıyla,  Hatay Büyükşehir Belediyesine 254 yıllığına tahsisi Büyük şehir Belediye Meclisinin 07.11.2016 günlü1’inci birleşiminde oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Her iki belediyenin Belediye Meclis kararlarında dava konusu parsellerin İmar planında park olarak tanımlandığı net bir şekildi yer almaktadır.

Bu nedenle,  bu parsellerin altında otopark olmaz.  Yasalara,  yönetmeliklere ve imar planı yapım kurallarına aykırıdır. Bu alanlarda yapımı devam eden inşaat işi için Ruhsat düzenlenmez.  Samandağ Belediye yetkilileri tarafıma ve Kaymakamlık Makamına yanıltıcı bilgi sunmuşlardır Bu ağır bir kusurdur.  Talebimi bir kez daha yineliyorum. (İnşaatın durdurulması ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılması talebidir,)” ifadesinde bulundu.

Haber-Foto: Ümit Sağaltıcı

Rize araç kiralamaRize evden eve nakliyat Uşak evden eve nakliyatSiirt evden eve nakliyatSakarya evden eve nakliyatKahramanmaraş evden eve nakliyatNevşehir evden eve nakliyat