"BELEDİYE; VİCDAN VE CÜZDAN" - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

“BELEDİYE; VİCDAN VE CÜZDAN”

Bu haber 14 Eylül 2018 - 8:21 'de eklendi ve 86 kez görüntülendi.

 

İlçemiz Makine Mühendisi Asaf Hişmi, Atatürk mahallesi, İnönü Caddesi 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerde yerel yönetimin resmi evrağında sahtecilik yaparak yasaları aşmaya çalıştığını ifade etti. Konu üzerine gazetemize konuşan Mühendis Hişmi “Samandağ kent Merkezi bu sahtecilik işlemlere kurban edilmiştir. Er ya da geç bu sahteciliğin hesabı sorulacaktır”dedi.

“Cüzdan Yükseklerde, Vicdan Ayak Diplerinde”

Yerel yönetimin sergilediği bu tavrın ardından vicdan ve cüzdan kavramlarının tanımını yapan Hişmi, açıklamasında; “Önce vicdan nedir? Tanımını yapalım. ‘’TDK – 1988 / Cilt: 2, Sayfa: 2347 Vicdan Sözcüğü, Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç’’… Olarak tanımlanmaktadır. Demek ki; Ahlak değerleri,  bu değerler kişinin tavır ve davranışlarını kontrole geçecek kadar güçlü ve tavizsiz işlem yapacak kadar irade ye etki yapacak ve denetim gücü tavizsiz yerine getirecek                                                            özelik ve donanına sahip olmalıdır. Başka bir anlatımla vicdan, kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlaki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtiği bir kişilik özelliğidir. Vicdan, birçok dinde, birçok felsefi akımda, mistisizmde önem verilmiş bir kavramdır

Şimdi Cüzdan Nedir? Ne değildir? Buna bakalım. ‘’TDK – 1998 / Cilt: 1, Sayfa: 417 Cüzdan sözcüğü; cebe girecek büyüklükte para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta’’ olarak sözlük anlamı var. Başka bir anlatımla cüzdan; kimlik, para, kredi kartı, kartvizit gibi nesneleri taşımaya yarayan ve çoğunlukla, deriden ya da deriye benzer maddelerden yapılmış küçük boyutlu çantalara cüzdan denir. Fakirin cüzdanı genellikle ikinci kalite olup, vicdanı daima cüzdanın önünde yürür. Saygınlığı ahlak ve vicdan belirginliğinden gelir.

Bilindiği gibi halk arasında yaygın kullanımlar var. Örneğin; ‘’Elini vicdanına koy ve konuş, Vicdanlı adam, vicdanını satmaz. Vicdanı ile cüzdanı üst üstedir. Hangisinin üstün geleceği bilinmez. Vicdan sahibi kişi, ahlaklı kişidir.’’ Denir. Vs. Bana sorarsanız; kısa sürede sermayeleri olağan üstü çoğalan kimi insanların vicdan ve cüzdan bağıntıları zayıf olup, Cüzdan daha baskındır, vicdanı korur hale gelen, bu tür insanların cüzdanları sayesinde çevreden saygı görür. Sosyal, siyasal ve ekonomik yönden güçleri belirgin, çoğu yerde yönlendiricidir. Sözleri dinlenir, eleştirilmez. Her şeyi bilir, yanlış yapmaz olarak görülür. Güçlüdürler, onun için haklılar! Türündeki belirlemeler vardır.

Esas konumuza gelelim. Vicdan ve cüzdan nereden çıktı? Belediye ile ne ilgisi vardır? Buna benzer sorular çoğaltılabilir. O zaman girdisine çıktısına beraber bakalım.

Belediyeler; halka hizmet üretme yeridir. Ürettiklerinde kar amacı gütmez. Yöneticileri Belediyenin ilgili yasaları, yönetmelikleri, bilinen kuralları, Şehir İmar planları, fen ve sanat kuralları dikkate alarak hizmet sunarlar. Burada vicdan ve cüzdan geçerli değildir. Uygulama kanuni olması esas hedef seçilir. Buraya kadar doğru… Doğru olmayan; bilerek, tasarlayarak ve planlayarak yasalara aykırı iş yapmaktır. İlginç bir nota daha vardır.  Resmi evrakta sahtecilik yaparak yasaları aşmaya çalışmak. En önemli sahtecilik girişimi, Samandağ ilçesi, Atatürk mahallesi, İnönü Caddesi 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerin Şehir İmar Planında Park olarak tanımlandığı, Samandağ Belediyesi Belediye Meclis Kararında ifade edilmiştir. Keza;  Hatay Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis kararında dava konusu parseller ‘’Park’’ olarak tanımlanmıştır. Adana 2. İdare Mahkemesi Esas No: 1997 / 201, Karar No; 1997 / 1427 Karar Sayılı Kararında 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerin küçük bir bölümünde Atatürk Anıtı Ve Anıt Alanı, geri kalan büyük bölümünde Yeşil alan olarak ihdasına Hükmetmiştir.  Adana 2. İdare Mahkemesinin Esas No. 1997 / 206, Karar No: 1997 / 1428 Sayılı kararında dava konusu parsellerin Küçük bir bölümünde Atatürk Anıtı, Atatürk Anıt Alanı ve geri kalan büyük kısmında yeşil alan ihdasına Hükmetmiştir. Buna karşın, Samandağ Belediye Başkanlığı; özel ve tüzel kişilere konuya ilişkin gönderdiği resmi yazılarında dava konusu parsellerin Şehir İmar Planında ‘’Park + otopark’’ olarak tanımlandığı ifadesine yer vermiştir. Belediye Başkanlığı tarafından sergilenen tavır ve davranışların tanımını nasıl yapabilirsiniz? Bana sorarsanız, bunun adını resmi evrakta sahtekârlık tanımını yapardım. Bu yazışmaların sonuçları olarak; Atatürk Heykelini söktüler. Nereye götürdükleri bilinmiyor. İlgililer, 5816 sayılı yasa aykırı hareket ederek suç işlemişlerdir. Ardından parkın 27 yıllık ağaçlarını kestiler. Daha sonra, park alanında hafriyata başladılar… Samandağ Belediyesi; 5393 sayılı yasanın 75. Maddesini dayanak göstererek Atatürk Anıt Yeri ve Parkın tamamını ( 6666,34m2.lik malanı) 25 yıllığına Hatay Büyükşehir Belediyesine tahsis etti. Hal bu iken kanunun ilgili maddesinin d fıkrasının son bendi; kiraya verilecek ya da tahsis edilecek taşınmazlar konut veya sosyal tesis olarak kullanılamaz. Demek ki; isnat maddesi yanlış okunmuş ya da vicdan ve cüzdan ölçülerine göre tespiti yapılmıştır. Başka bir ifade ile Her iki belediyenin konuya ilişkin belediye meclis kararları sahtedir. Samandağ’ın kent Merkezi bu sahtecilik işlemlere kurban edilmiştir. Er ya da geç bu sahteciliğin hesabı sorulacaktır.

Cüzdanlarda artık para taşınmıyor. İşin kolayını bulmuşlar. Artık cüzdanlarda kredi kartı taşıyorlar. Cüzdanların havası sert esmeye başlamıştır. Engelleri kırıp geçiyor. Korkutucu etki oluştu. O nedenle çoğunluk suskun, çoğunluk, tespih böceği gibi sinmiş vaziyette. Cüzdan yükseklerde, vicdan ayak diplerinde…

Ahlak, işportacı çuvalına girmiş, belediye çöplüğüne doğru yol almaktadır. Soran yok, arayan yok. Onun için kendisi de yok.

A.h. Notu: İştigal sahasına göre ahlak birden fazla tanımı vardır. Siyasi ahlak, Sanat ahlakı, esnaf ahlakı, İmana göre ahlak, Sosyolojik ahlak, felsefi ahlak vs. türleri vardır. Ahlak kaynakları farklıdır. Bu konuda tanımlama yapan ve faklı görüşlere sahip bilim adamları vardır.”dedi.

Haber – Foto: Hasan Dadük