Asaf HİŞMİ yazdı DAVA KONUSU OTOPARKIN YENİ MAĞDURLARI YOLDA - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

sanal ofisweb tasarım ankaraistanbul travestileri
SON DAKİKA

Asaf HİŞMİ yazdı DAVA KONUSU OTOPARKIN YENİ MAĞDURLARI YOLDA

Bu haber 31 Ağustos 2021 - 11:25 'de eklendi ve 250 kez görüntülendi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği; 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Otopark Yönetmeliği 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  1. C. Danıştay Altıncı Dairesi Esas No: 2017 / 4783 Dosyada kayıtlı Kararında:

‘’Mekânsal Planlar İmar Yönetmeliği, Ek- 2 tabloda belirtilen asgari alan büyüklüklerinin azaltılması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle aktif sosyal donatı alanının (park, yeşil alan vd.) metrekare büyüklüklerinin azalmasına sebebiyet verecek her hangi bir kullanıma ( açık / süs havuzu, çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi vd. ) izin verilmez. Bu kapsamda, 10.000m2. den küçük park alanlarında metre kara büyüklüklerinin azaltılmasına sebebiyet verecek herhangi bir kullanıma izin verilemeyeceğinden Yönetmeliğin uyuşmazlığa konu 19. Maddesinin 1, fıkrasının (c) bendinin 1. Ve 2. Alt bentlerinde hukuka uyarlık görülmemiştir.’’

SORU ŞU: Yüksek mahkemenin hükmüne karşın Sayın belediye ve beldeden sorumlu siz dostlarım, dava konusu 75. Yıl Parkında yaptığınız tasarruflarınızı neye göre sürdürmeye çalışacaksınız? Bu yazıyı okuyun, sonra 75. Yıl Parkına gidin, yaptıklarınızın şekli Şumnuluna, hüsnü cemaline bakın. Samandağ Halkına da bir açıklamada bulunun. İşinize yarayacaktır.

Park Altı Otopark ile ilgili Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının ( c ) bendinin 3. Alt bendini;’’…ortaklık payından karşılanan park alanlarının ayrılmaz bir parçası olan zemin altının ticari olarak faaliyet gösterebilecek otopark kullanımına izin veren düzenlemede imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir.’’

KARAR TARİHİ: ‘’…12.07.2018 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.’’

Yüksek mahkemenin hükmüne göre dava konusu 75.Yıl Parkın üzerine yapılan değişiklikler, iptal edilmiş sayılmaktadır. Oto park adına parkı tamamen kaldırmışsınız. Oto park adına Atatürk heykelini kaldırmışsınız. Bir kısmında Blok inşat adına değişikliği yapmışsınız.

Soru şu: sizleri hukuksuzluğa zorlayan nedir?  Bu hukuksuzluğu ne zamana kadar devam ettireceksiniz?

İmar yasasına, imar yönetmeliklerine ve yargı kararlarına aykırı yapılan yapılar, yıktırılır. Siz buna göre 75. Yıl Parkında yaptığınız yasadışı tasarruflarınıza ne zaman son vereceksiniz?  Yasalara ve yargı kararlarına aykırı olan mevcut yapıları ne zaman yıktırıp, yeşil alana çevireceksiniz.? Bu sorularını yanıtlarını merak ediyorum. Yetkili ve etkili bir vatandaşın yanıt vermesi uygun olacaktır.

Bu ucube parkı kim ya da kimler işletecek? Yıkılmaya mahkûm olan bu oto parkı işletmeye alacakmışsınız? Parkın işletilmesi için görevlendireceğiniz elemanlar zor durumda kalmamalı. Eski mağdurlara, yenilerini eklemeyin

Yüksek yargı bu olayı çözmüştür. Kararın metni elinizde yok ise, bende var. Bir suretini verebilirim.

Halkın aleyhinde işleyecek yapılanmalara yer verirseniz, halkın refah ve mutluluğunu kısıtlarsınız. Çocukların oyun alanını kaldırdınız. Ne için? Otopark yapmak için yaptınız. Bu işin mantığı var mı?  Yaşlıların, fakirlerin, özürlülerin uğrak yeri olan 75. Yıl Parkını yok ettiniz. Samandağ halkına mutluluk getirmedi, size getirdi mi? Getirdiyse ne gibi mutluluklar getirdi. Kızarmadan terlemeden söyler misiniz?  Samandağ insanı merak ediyor, haberiniz var mı?