ARAP ALEVİLERİ NEDEN CHP'LİDİR? - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

Ahmet Kaya

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

ARAP ALEVİLERİ NEDEN CHP’LİDİR?

Bu haber 11 Nisan 2018 - 11:15 'de eklendi ve 1.399 kez görüntülendi.

 

 

Salim Diyap

Hatay, Adana, Mersin ve civarında yaşayan Arap Alevileri yüzyıllarıdır yaşadıkları bu topraklar üzerinde kendi sorunları ile yüzleşmek adına kendilerinden kaynaklı bir siyasi örgütlülük sağlayamamışlardır.

Arap Alevileri, siyasal, sosyal, ekonomik, etnik anlamda ezilmiş, dışlanmış, sindirilmiş ve bunların neticesinde kendi kendilerini izole eden bir yaşam biçimine bürünmüşlerdir.

Yüzyıllardır dinsel ibadetlerini egemenlerin hışmından saklanarak icra etmek zorunda kalmış bir topluluğun ekonomik, kültürel, sosyal anlamda kendini merkeze koyan bir siyasi örgütlülük içinde olması zaten beklenilebilir bir şey değildir.

Böylesine edilgen bir sosyal, siyasal yaşam neticesinde, kaçınılmaz olarak kendi ihtiyaçlarından kaynaklı olmayan başkalarının belirlediği ve kendi politik ihtiyaçlarını yansıtmayan siyasal örgütlüklerde politika yapma ihtiyacını duyumsarlar…

Türkiye’nin yakın tarihinde Nusayrilerin siyasi duruşlarını gözlem altına aldığımızda CHP, DP, AP sonra yeniden CHP gibi partilerde uzun bir dönem kendini kamufle etmeye çalışan edilgen bir halk kitlesi görüyoruz…

Kendini kamufle etmeye çalışan halk kitlesi dememdeki kasıt; bu halk kitlesinin tüm siyasi çabalarını devletin hışmından korunmaya yönelik ve kendini devlete yakın göstermek için sergilediği politik tercihlerinden kaynaklanmaktadır.

Baskı ve Ezilmişlik, doğası gereği tarihsel süreç içinde ezilen ve baskı altında tutulan halk kitlelerini kendi özlerine yabancı kılar

Azınlıklar üzerinde yüzyılları bulan sistemli baskı kitlelerin doğasında bulunan özgürlük ateşini sönümlenirdir…

Baskılar, dayatmalar ve dışlanmışlıklarla devinen zaman, o bir dönem özgürlük talebi ile kıvranan insanların yerine egemenlere yakın görünmeye çalışan, egemenler karşısında sürekli kendini saklama ihtiyacı hisseden, sinen ve kendini, ezen çoğulluğa benzetmeye çalışan bir topluluk yaratır…

Zamanla bu durum yalnız egemenlerin istediği bir durum olmaktan çıkar. Ezilen kitlelerin kendisi de bu edilgenleşmiş durumun sürekliliğini kendi iç korkuları nedeni ile daha da hızlandırırlar. Bu karşılıklı etkileşim ve devinim neticesinde kitleler öyle bir noktaya gelirler ki artık birçok alanda onları ezen egemenlerle benzeşirler. Hata daha da ileri gidip egemenlerin sözcülüğünü de yaparlar.

Böylesine edilgenleşmiş hak kitlelerinden özgürlük mücadelesi beklemek ve bu kitleleri özgürlüklerini talep eden siyasi örgütlülükle-re yönlendirmek son derce zordur. Çünkü kendi öz güvenlerini yitirmiş bu halk kitleleri güçten korkar ve güce tapınırlar. Bu güç egemenlerde olduğu sürece de egemenlere başkaldırmayı intihara eşdeğer görürler…

Bu tür kitlelerde, içselleştirilmiş korkular ve öz-güven yitimi kaçınılmaz olarak asimilasyon sürecini adaptasyon sürecine çevirir. Bu yaşananlar, egemenler karşısında radikal çıkışlara ket vurduğu gibi, aynı zamanda kitlelerin düşüncesinde mevcut durumu korumayı bir kazanım olgusuna dönüştürür…Çünkü Tarih onlara bir başkaldırı durumunda başlarına nelerin gelebileceğini tekrar, tekrar göstermiştir.

Onun için elde kalanla yetinilir ve elde kalanı korumak için ortama uyum sağlanır…

 

Hatay da ve Hatay civarında yaşayan Nusayri Alevilerin, Chp nin onları tekrar tekrar arkadan vurmasına rağmen neden CHP ye oy vermek durumunda olduklarını yukarıda yaptığımız değerlendirmeler ışığında irdelersek, göreceğiz ki bu azınlık konumundaki halk kitlesi CHP ye oy verirken CHP yi desteklemekten çok mevcut durumlarını bir kazanım sayarak CHP ye sığınmaktadır, CHP içinde saklanmaktadır…

Koşullar ve mevcut devlet yapısının baskısı neticesinde içselleştirilmiş korkular, bu azınlığa, kendini devlete yakın partiler içinde kamufle etme seçeneği dışında bir seçenek bırakmamış bulunmamaktadır.

Bu kitlelerin iç dinamiklerini kendi özgürlükleri için mücadele sürecine evirecek güven verici politik örgütlülükler muhtelif zamanlarda sol tarafından dillendirilse de, bu hareket bu kitlelere egemenler karşısında güven verecek bir örgütlülüğe (güce) bürüne bilmiş değildir

İşte ezilmişliğinin doğası gereği sol söyleme ve sol geleneğe sempati ile bakan bunca insanın, her seçimde CHP ye oy vermesi bundandır…

Atatürk posterinin hemen yanında Yılmaz Güney in veya Ahmet Kaya’nın fotoğrafını asmasının da mantığı budur….

 

Rize araç kiralamaRize evden eve nakliyat Uşak evden eve nakliyatSiirt evden eve nakliyatSakarya evden eve nakliyatKahramanmaraş evden eve nakliyatNevşehir evden eve nakliyat