ANLAŞILMASI İSTENMEYEN BİLİM DALI:  TARİH  (İLKÇAĞ'DA SAMANDAĞ -2) | Samandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

ANLAŞILMASI İSTENMEYEN BİLİM DALI:  TARİH  (İLKÇAĞ’DA SAMANDAĞ -2)

Bu haber 02 Ekim 2017 - 14:10 'de eklendi ve 81 kez görüntülendi.

Geçen hafta  İlkçağ’da Hitit ve Fenike uygarlıkları zamanında, ilçemizin durumuna kısaca değinmiştik. Bu hafta da ilçemizde ve coğrafyamızda egemenlik kuran medeniyetlerin haritalarını göstererek ilçemizin yeri hakkında kısaca bilgi aktaracağım.

Sırası ile Mısır’ın-Asur’un – Babiller’in- Persler’in-Büyük İskender’in- Selevkoslar’ın- Roma’nın  haritalarını aktararak Samandağ’ın konumunu değerlendireceğiz.

Mısır medeniyeti haritası

1- Fenikeler zamanında çok önemli bir yerleşim yeri olan coğrafyamız; Mısır’ın  egemenliğine girince bakımsız kalmıştır. Mısır medeniyeti, salgın hastalıklar, kıtlık gibi doğal afetler yaşamış. Bu süreç  350 yıl  kadar sürmüştür.

Asur medeniyeti haritası

Mısırlılar zamanla etki alanlarını kaybedince Doğu Akdeniz’de şehir devletleri etkili olmaya başladı.    İlçemizin de içinde olduğu ‘’ Pattina Devleti ‘’  bir daha tarih sahnesine çıkıyor.  Mezopotamya (Fırat Ve Dicle) merkezli Asurlular ilerleyerek  etki alanlarını genişletmeye başlamış.  Bölgedeki küçük şehir devletlerini hakimiyetleri altına almışlardır.

Asur kralı; Asurnasirpal, Pattina’nın Aribua kentine, Asur ordusunun levâzım deposu olarak kullanılmak üzere el koymuş, buraya Asurlu kolonicileri yerleştirmişti.  Ayrıca yerel bir bey kızı ile evlenerek Pattina devleti ile bağını  kuvvetlendirmiştir. Asurlular zamanında Pattina devletinin adı değişmiş Kunalia/Kunulua adı altında bir Asur eyaletine dönüşmüştür.

Asurbanipal’in Salmanassar’da, kazandığı bir savaş  sonrasında; Amanos dağları eteklerine zafer anıtı diktirdiği bazı kaynaklarda geçmektedir.  Bölgemiz ile ilgili diğer bir durum ise Asur kaynaklarında “Hamanu dağı-Sedir dağı” olarak geçen Amanoslar’ın, kereste temini bakımından çok önemli olduğudur.

Babil medeniyeti haritası

Asurlar’dan sonra  Babiller  coğrafyamızda etkili olmuştur. Nebukadnezar zamanında Babiller ilçemizin de içinde bulunduğu Sina yarımadasına kadar olan  Doğu Akdeniz’i ele geçirmişlerdir.

Pers medeniyeti haritası

İran coğrafyasının en eski medeniyetlerinden olan Pers orduları m.ö. 375 yılında Babil imparatorluğu’nu istilâ ederek yönetimi ele geçirdi. İlçemizin de olduğu alan dahil olmak üzere Mısır’a kadar hakimiyet kurdular.

Büyük iskender impatorluğu

Büyük iskender, m.ö. 336 yılında babasının ölümüyle Makedonya’da yönetime geçmiştir.

13 yılda o zaman için bilinen dünyanın, yarısını fethetti. Bu kısa süre içerisinde  Hindistan’a kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.  İlçemizin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz onun zamanında Büyük İskender impatorluğu’nun  egemenliğine girdi.

33  yaşında  ölümü ile bereber Doğu İle Batı bilgi birikiminin birleştiği Helenistik dönem başladı.

Selevkos impatorluğu

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu uygarlık tarihinde, Büyük İskender’in ölümü ile Romalılar’ın Mısır’ı ele geçirmesi arasındaki Helenistik dönem  (m.ö. 323-30) dönemdir.

Büyük İskender  imparatorluğu; dönemin üç büyük generali  arasında paylaşıldı. Makedonya’yı Antigonos, Mısır’dan Doğu Akdeniz’in Kudüs’e kadar olan kısmını Ptolemaios ve Suriye’yi Selevkos yönetiyordu.ilçemiz; Selevkos imparatorluğu’nun yöneticisi Nikator döneminde Hindistan’a kadar uzanan  geniş bir coğrafya’nın başkentiydi.(seleucia pierra)

Roma impatorluğu

Mö 1. Yüzyılda Augustos önderliğinde kurulan Roma imparatorluğu, Akdeniz’de hüküm sürmüştür ve dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır. 375 yılında kavimler göçü ile yaşadığı büyük karmaşanın ardından iki ayrı devlete bölünmüştür.

Roma, Persler’i destekleyerek Selevkos Krallığı’nı yıkmıştır. Roma imparatoru Pompei, m.ö.64 yılında Antakya’yı Roma imparatorluğu’na kattı. Böylece Antakya’da resmen Roma imparatorluğu dönemi başlamış oldu.

 

Sonuç:

İlçemizin, tarihi mirasI çok eskilere dayanıyor. Ve birden çok medeniyet (Hz İsa dönemi ve sonrası – islam dönemi  ve sonrasına değinmedik bile) ilçemizde iz bırakmıştır.

El Mina, Fenikeliler’in,  Titus, Roma’lıların Beşikli Mağara, Selevkoslar’ın…

İlçemizde ve ilimizde yapılan her arkeolojik kazıda yabancı bir arkeolog var. Neden?

Fransızlar zamanında kazısı yapılan Beşikli Mağara ve Kral Mezarındaki eserler nerede biliyor musunuz?

Bu kadar geniş bir tarihi yelpazesi olan bu coğrafyada yol yaparken- bina yaparken bir tarihi eserin çıkması çok olağan bir durumdur.  Bu sevinilmesi gereken bir durum iken, bir sorun olarak görülmemelidir.  İnsanımız şunu çok iyi bilsin; burada köklü bir tarih yatıyor. Ve bu coğrafyanın bu zamanki sakinleri olarak bu mirasa sahip çıkmamız gerekiyor.

Hüsamettin Kazan

afdah.info

voir films