ADD, HAKLARIMIZI UZAKLARDA ARAMAYALIM « Samandağ Ayna Haber

Kardeşim 1 tane 5 tane eklesen neyse sitenin anasını sikmeyin bu kadar aç gözlü olmayın 5 tane koy 4 tane koy kaldıran namerttir.

Şişlide Gece Hayatı

SON DAKİKA

ADD, HAKLARIMIZI UZAKLARDA ARAMAYALIM

Bu haber 09 Mart 2017 - 8:40 'de eklendi ve 258 kez görüntülendi.

 

Atatürkçü Düşünce Derneği Samandağ Şubesi gazetemize yolladığı açıklama ile Aklın ve bilimin rehber olduğu, sevgi ve huzur dolu nice yıllar dileyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

ADD Samandağ Şubesinden yapılan açıklamada, “insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de,  kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?” M.Kemal Atatürk

Kurucu Önderimiz Atatürk’ün, dünü bugünü  değil,   değişecek zamanı geleceği  milletine göstermesi, kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği konularında, “BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”, “İnsan Hakları Sözleşmesi” gibi konular, daha insanlık tarihinin ufkunda bile görünmemişken Türk Kadının haklarını bu kadar önemsemesi  ne kadar değerli….

Bağımsızlık mücadelesi yapan ülkeler nasıl Atatürk’ü örnek bir lider almışlarsa, kadın hakları uğruna uğraş ve savaş verenler de, O’nu bir devrimci olarak aynı şekilde örnek almak durumundadırlar. Çünkü bütün insanlık tarihi boyunca, tarihin hiçbir döneminde, hiçbir lider, kadın hakları konusunda Atatürk kadar önsezili ve ön görüşlü olmamış, onun kadar uğraş ve savaş vermemiştir. Osmanlı toplumunda, neredeyse hiçbir sosyal ve siyasal hakkı bulunmayan kadınlara Medeni Kanun’la giyim, kuşam, nikah, miras… gibi birçok haklar tanındı.  Ekonomik ve siyasal haklar açısından da kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930’da belediye seçimlerinde seçme, 1933’te çıkarılan Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934’te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını o yıllarda Avrupa devletlerinin çoğundaki kadınlardan daha ileri haklar elde etti ve çok geçmeden toplumda erkeklerin çalıştığı her alanda yerini aldı.

Türk kadınına 1935 yılında seçme ve seçilme hakkını da tanıyan Atatürk  şöyle demiştir.   “Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni mevkiini selâhiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla, Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu selâhiyet ve liyakatle kullanacaktır.”

Dünyada bir ilk olarak, 1981 yılında, doğumunun 100 yıldönümünde, Unesco üyesi 152 ülkenin firesiz tüm üyelerinin imzasıyla “Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılımcılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen,  eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu”  diye tanımlayarak Gelecek kuşaklara rehber olması amacıyla “Asrın lideri “ olarak seçmiş olduğu kurucu önderimizin düşünce sisteminin yeniden hakim olacağı aydın ve müreffeh bir Türkiye de, sadece Kadın hakları değil,   “Kadın ile erkeğin eşit”  olduğu İnsan Hakları tesis olacaktır.

O yüzden haklarımızı uzaklarda aramayalım..  “ Allah bir ülkeye yardım etmek isterse,  onun elinden tutmak isterse başına M.Kemal Atatürk gibi bir lider getirir”  demiş İran’ lı şair…  Ortadoğu’nun tüm ülkelerinden bizi farklı kılan, şanslı kılan Atatürkçü Düşünce Sistemidir.  Çağdaşlık,  uygarlık, medeniyet…    Kurucumuza, kuruluş değerlerimize,  istikbalimize sahip çıkalım. “Eşit birey “olarak kadın haklarını değil, İnsan Haklarını konuşalım. Yine dünyaya örnek model olalım.   Aklın ve bilimin rehber olduğu, sevgi ve huzur dolu nice yıllara diyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber-foto:Ümit sağaltıcı