ÜST REKLAM

logo

reklam
03 Şubat 2017

30 KORUCU ALINACAK

Samandağ Kaymakamlığı Güvenlik Korucusu alımı yapacağını duyurdu.

Dün İlçemiz Kaymakamı Dr. Cahit ÇELİK’in imzasını taşıyan çağrıda, Samandağ İlçesi mülki sınırları içinde Hıdırbey-Kapısuyu-Yoğunoluk-Çubukçu-Büyükoba-Batıayaz-Ceylandere-Çamlıyayla-Eriklikuyu-Yeniköy ve Seldiren Köylerinde azalan Güvenlik Korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla 30 Güvenlik Korucusunun alınacağı duyuruldu.

pkknin_tehdit_ettigi_eski_koy_korucusu_olduruldu_1473876365_6738

Yapılan duyuruda, İsteklilerin, Samandağ İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden                   (www. samandag.gov.tr), Samandağ Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceği belirtildi.

Yapılan duyuruda, “çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Samandağ İlçesine bağlı Hıdırbey-Kapısuyu-Yoğunoluk-Çubukçu-Büyükoba-Batıayaz-Ceylandere-Çamlıyayla-Eriklikuyu-Yeniköy ve Seldiren Köylerinde toplam  (30) GK alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.

Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 07 Şubat 2017 tarihinden,  10 Şubat 2017 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Samandağ İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GK adayları, Samandağ Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 24-26 Şubat 2017 günü/günleri Saat: 09.00’ da Samandağ Kapalı Spor Salonunda Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 01-03 Mart 2017 tarihleri arasında Saat: 09.00’ da Samandağ Kapalı Spor Salonunda mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
 2. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
 3. 30 Yaşından büyük olmamak, (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak)
 4. Okuryazar olmak,
 5. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
 6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
 9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
 10. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
 11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
 12. Siyasi parti üyesi olmamak,
 13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

İSTENEN BELGELER:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 2. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
 3. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
 4. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
 5. 6 adet vesikalık fotoğraf,
 6. Sabıka kaydı,
 7. İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)” ifadelerine yer verildi.

Haber-Foto:Ümit Sağaltıcı

 

 

 

 

 

 

Share
969 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+1 = ?